اجرا پیوند عدد استخوان؛ عوارض و چگونگی ادا آن

از مدت ها پیش از وحدت مغز استخوان برای تداوی فداکار از انواع عطارد استعمال می شد. اما امروزه بوسیله نعوظ گسترده ای از آن بخاطر درمانبیماری های خودایمنی مصرف می شود. دایره خوردنی و داروی آمریکا مصرف از پیوند مغز استخوان را تنها برای درمان سرطان تایید کرده و مصرف از آن برای تداوی سایر مشکلات هنوز بوسیله تایید این دایره عفیف نرسیده است. برای آشنایی بیشتر با همراهی مغز استخوان با ادامهٔ این یادداشت همراه بشوید.

حتما بخوانید:پرتو درمانی چیست و چه عوارضی دارد؟راههای پیشگیری از سرطان چیست؟علائم سرطان عدد استخوان، انواع و شیوه های علاج آن پیوند مغز عظم برای تداوی چه مشکلاتی استفاده می شود؟

سلول های مغز استخوان (سلول های رادیکال) می توانند داخل بدن بوسیله عنوان سلول های تخصص یافتهٔ مختلفی رشد بکنند. استفاده از اتصال عدد استخوان برای درمان برخی سرطان ها بوسیله ثبوت رسیده است. ازجمله این عطارد ها می استعداد به مولتیپل میلوما، عطارد خون و برخی از انواع لنفوم اشاره کرد.

علاوه براین از یکدلی مغز استخوان در بسیاری از کلینیک های تخصصی تو سرتاسر دنیا برای علاج مصیبت های خودایمنی استفاده می شود. ازجمله این بیماری ها می توان به ام اس اشاره کرد. یگانگی مغز استخوان نتایج انعام را در تداوی این بیماری ها برجای گذاشت. بااین حال هنوز روش ثبوت شده ای برای علاج این مشکلات محسوب نمی شود. تفویض اهداکننده

دو سنخ اتصال مغز استخوان بود دارد. یکی از آنها اتصال مغز استخوان آلوژنیک و دیگری اتولوگ صیت دارند. پیوند مغز استخوان آلوژنیک

در این اسلوب به یک اهداکننده نیاز است تا سلول مغز عظم مناسب از او دریافت بشود. قبل از انجام این جنس پیوند مغز استخوان پزشک ها باید از شباهت سلول فرد اهداکننده با بیمار اطمینان نتیجه بکنند. اغلب فرد اهداکننده از بین اقوام نزدیک انتخاب می شوند. البته حدس اخذ از سایرین که شباهت کافی با بیمار را داشته باشند نیز وجود دارد.

بخاطر معاینه شباهت سلول های افراد از پروتئین هایی به نام پادگن گلبول سفید انسانی (HLA) استعمال می شود. پزشک ها با مطالعه این پروتئین می توانند شباهت خون و بافت بی تا اهداکننده با بیمار را ارزیابی کرده و از شباهت آنها اطمینان نتیجه کنند.

علاوه کنار سلول های مغز استخوان موجود در خون فرید اهداکننده، می قابلیت از سلول های خون سد ناف نیز مصرف کرد. این سلول ها نسبت بوسیله سایر سلول های بنیادی اندک رشد کرده اند. به همین دلیل می توانند به عنوان سلول های مختلف نمو بکنند. سلول های خون بند شکم تو ابتدای تولد منجمد می شوند. درنتیجه از آسیب های محیطی و پیری تو امنیت هستند. به همین برهان این سلول ها بوسیله شباهت زیادی با لیف بی مانند ناتندرست احتیاج ندارند. پیوند مغز استخوان اتولوگ

داخل این نوع از اتصال عدد استخوان احتیاج به شباهت بین فرد اهداکننده و بیمار وجود ندارد. بجهت سلول های عدد استخوان از خویشتن بیمار دریافت می شود. سلول ها پس از دریافت، پاک و منجمد می شوند. سپس سلول ها پس از ادا شیمی درمانی به فرد مریض تزریق می شوند.

براساس اخبار مرکز پیروگوف در مسکو روسیه مراحل پیوند مغز استخوان اتولوگ به شرح زیر است: تحریک سلول های عدد عظم از ۴ تا ۶ روز؛ جمع آوری سلول های مغز عظم از ۱ تا ۳ روز؛ شیمی درمانی به مدت ۴ روز؛ تزریق سلول های مغز عظم در ‍۱ روز؛ ایزوله سازی بوسیله مدت ۸ تا ۱۲ روز. چگونگی انجام فرایند

بااینکه تو این نحو از پیوند سلول های مغز استخوان کاربرد می شود، اما سلول های مغز استخوان بنیادی ترین پاره ماجرا نیستند. درواقع عنصر کلیدی استفاده از داروهای شیمی درمانی است. استفاده از داروهای شیمی درمانی در یکدلی مغز عظم به دو شکل است. داخل یک روش از مقادیر بالای داروهای شیمی درمانی برای نابودی دستگاه زنهار استعمال می شود. این گونه بیشتر برای تداوی انواع عطارد ها استفاده می شود.

در متد دیگر از مقادیر کمتر شیمی درمانی اما از داروهای مقاوم نم برای سرکوب مایه ایمنی استفاده می شود. این سیاق در علاج بیماری های خودایمنی مثل ام اس موفقیت خوبی از خود نشان داد.

داخل هر دو رویه پس از استفاده از شیمی درمانی، یکدلی سلول های عدد استخوان ایفا می شود تا یک وسیله ایمنی سالم و تازه ساخته بشود. خطرات و مالیات اتصال مغز استخوان

بروز بلای ناگهانی انسداد عصب کبدی (VOD) همراه با مشکلاتی در کلیه و شش پس از انجام پیوند عدد استخوان یکی از عوارض شایع است. درون ماه مارس سال ۲۰۱۶ دایره غذا و داروی امریکا استفاده از داروی دفیبروتاید سدیم را بوسیله نشانی درمانی بخاطر این بغرنج به تایید رساند.

یک خطر احتمالی دیگر که در یکدلی مغز عظم آلوژنیک تماشاچی آن هستیم، مصیبت همراهی علیه میزبان است. این مشکل زمانی بروز می بطی ء که سلول های بی نظیر اهداکننده به بافت بدن میزبان حمله بکند. هرچه تجنیس بافتن های فرید اهداکننده با میزبان ناچیز باشد، حدس بروز این عارضه اضافه می یابد. امکان پذیر است پزشک ها برای کاهش خطر عفونت خواه بروز این عارضه داروهایی را فتوا بکنند.

عمل جراحی برای فرد اهداکننده مخاطره چندانی را بوسیله همراه ندارد. احتمال بروز عوارض جانبی جدی زیاد نادر است. عوارض احتمالی عبارت اند از: واکنش به داروی بیهوشی؛ عفونت؛ آسیب به اعصاب و ماهیچه ها؛ خاصیت بوسیله واگذاری خون؛ آسیب تو محل ورود سوزن.

براساس اطلاع دادن انجمن عطارد آمریکا ممکن است اهداکنندگان پس از چند روز از اهدای سلول های مغز استخوان، عاطفه خستگی، ناراحتی و درد داخل ناحیهٔ پایینی تعاقب و باسن را امتحان بکنند. معمولا احساس التهاب با مصرف داروی بدون نسخهٔ استامینوفن و داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی مانند ایبوپروفن تسکین می یابد.

مقدور است پزشک استفاده مکمل آهن را برای اهداکننده پیشنهاد بکند تا گلبول های قرمز فرد به میزان طبیعی اش برگردد. بسیاری از اهداکنندگان می توانند پس از ۲ تا ۳ روز فعالیت های طبیعی روزمره شان را از روال بگیرند. البته درون برخی موارد ممکن است گشایش کامل ۲ تا ۳ هفته طول بکشد. تحقیقات دربارهٔ درمان مصیبت های خودایمنی از طریق همراهی مغز استخوان

مطالعات مختلف دربارهٔ خاصیت یکدلی مغز استخوان بر درمان مصیبت های خودایمنی نتایج متفاوتی را نشان می دهد.

محققین کانادایی نتایج خراج از کارآزمایی بالینی وحدت مغز عظم اتولوگ را یک موفقیت بزرگ قلمداد کردند. در این معاینه مبتلایان بوسیله بلای ناگهانی ام اس با ناتوانی شدید، پس از تداوی قادر به اجرا کارهایی مانند راه رفتن،دوچرخه اتومبیل و تا اینکه اسکی شدند. این وقوف به تیتر بسیاری از روزنامه های دنیا تبدیل شد.

محققین بیمارستان آموزشی بازل سوئیس تحقیقی بر روی مشکلات ناشی از وحدت مغز استخوان اتولوگ پهلو روی بیماران مشغول بوسیله بیماری خودایمنی انجام دادند. براساس گزارش آنها که در سال ۲۰۱۲ بوسیله چاپ رسید استعمال از همراهی مغز استخوان برای درمان مصیبت های خودایمنی می تواند خطراتی مانند بیماری و مرگ را به پشت داشته باشد و نمی تواند به عنوان روشی نمونه برای درمان این بیماری ها استفاده بشود.

باتوجه به خطرات احتمالی همراهی عدد عظم برای درمان بیماری های خودایمنی باید قبل از اتصال عدد استخوان ارزیابی دقیقی از عملکرد تنه ها عمل بگیرد. پس از پیوند مغز استخوان باید آزمایش های بعدی انجام بشود تا بتوان وضعیت بیمار را بوسیله عطا هویدا کرد.

هنوز مطالعات بیشتری دربارهٔ تاثیر اتصال عدد عظم در علاج مصیبت های خودایمنی در روند است و یافته های آینده شاید بتواند چشم انداز بهتری از تاثیر این طرز درون درمان بلای ناگهانی های خودایمنی به ما بدهد. در ادامه بخوانید: ۲۵ خوراکی که استخوان های بدن را قوی و برقرار می سازد

مقاله صوتی

مدت ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه قالب فایل MP3 گوینده مژگان اصغری ظرفیت ۴۹ مگابایت تعداد فایل ۱۰ فایل صوتیمجموعه صوتی علائم، پیشگیری و درمان مصیبت ها

صلح و صفا ارزشمندترین دارایی مردم است

9،000 تومان مشاهده مقاله صوتی