تشخیص زودهنگام اوتیسم با معاینه حس ذائقه ناتندرست

به گزارش روزنامه نگار مهر، معمولاً خلال مواجهه با بو مطبوع قرین عطر گل، افراد نفس عمیق می کشند تا حجم یدکی از بو مسبوق جهیز تنفسی شود و برعکس، هنگامی که بوی نامطبوعی درون فضا وجود دارد، جریان هوای وارد شده به سیستم تنفسی به ترانه فرید محدود می شود.

مطالعات علامت می دهد که در افراد مشغول به اوتیسم، هیچ تفاوتی میان بوی مطبوع و نامطبوع وجود ندارد و این افراد داخل هر دو حالت به یک میزان هوا بااطلاع جریان تنفسی می کنند. محققان کنار این باورند که با توجه به این پاسخ، به راحتی می توان اوتیسم را در مراحل اولیه تشخیص قسط.

اوتیسم یک اختلال عصبی است که عملکرد مغز را دامن خاصیت قرار می دهد. این معلولیت رشدی معمولاً در سه سال مقدمه زندگی به طور کامل آشکار می شود. معمولاً این سه سال اول، دوروبر زرین قلمداد شده و اگر تو این حوالی مربیان و والدین کودک این عارضه را وقوف کنند و در رخساره درمان و رسیدگی می توان کودک را به مدرسه فرستاد و مهارت های زیادی را به او آموخت.

داخل حال فراهم هیچگاه آزمایش شایان اعتمادی بخاطر تشخیص این اختلال وجود ندارد و با غربالگری رشد شاید بتوان برخی علایم را تشخیص انصاف.