روغن ران در زنان بهتر از چربی شکم است

به گزارش بی بی سی تجسس که نتایج آن داخل ژورنال دل اروپا منتشر شده است، مدال داد زنان با وزن طبیعی که زیادترین چربی شکمی و کمترین روغن تو ضدیت و ساعد را دارند، بیش از سایر نسوان درون معرض خطر سکته مغزیو بیماری قلبی هستند.

این دانشمندان می گویند زنان با شکل بدن «سیب مانند» باید سعی کنند چربی شکمی شان را کاهش دهند و بدنشان را بیشتر «امرود شکل» کنند.

البته کارشناسان می گویند استیناف های بیشتری لازم است تا علت کنجکاو این ربط میان شکل بدن و بیماری قلبی را فاش کند.

درون این پژوهش ۲۶۰۰ زن دارای وزن طبیعی – دارایشاخص توده بدنی بین ۱۸ تا ۲۵- بیش از ۱۸ سال ردیابی شدند.

در این بررسی که از میانه دهه ۱۹۹۰ فاتحه شد، زنان بوسیله طور مرتب از محاسبه چربی، عضلات و انبوهی استخوانی اسکن می شدند. نتایج نشان عدل زنان با بدن «سیب شکل» که روغن بیشتری درون اطراف بطن دارند، نسبت به نسوان با بدن «گلابی لباس» که چربی بیشتری در اطراف ضدیت و ران دارند، بیش از سه برابر بیشتر در معرض مخاطره بیماری قلبی-عروقی دارند.

دانشمندان از قبلاً می دانستند که چربی که تو اطراف تنه های شکمی جمع می شود و روغن احشایی صیت دارد، خطر مشکلات بنزین وساز قرین دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی- عروقی را اضافه می دهد.

دلیل اینکه چربی رانی ممکن است اثرات محافظتی بخاطر دل داشته باشد، هویدا نیست، ولی روغن ها در سایر نقاط بدن چنین مشکلاتی ایجاد نمی کنند. متأسفانه استیل عمر ناسالم درون میان سالی باعث افزایش چربی شکمی می شود.  چاقی شکمی چیست؟ چطور دور شکم را اندازه بگیریم؟