تاثیر بیشتر ورزش منظم بر گشایش بیماری پارکینسون

به گزارش ایسنا و به نقل از نیوز، این جستجو توسط راه اندازی تحقیقات سلامت و توسعه هلند انجام شده است. پژوهشگران، باهم اتحاد کردن کنندگان را به دو گروه شاخه کردند و بوسیله هر یک از قسمت قسمت کردن ها پروگرام انگیزشی با پاداش عرضه شد.

قسمت قسمت کردن کنترل فقط تمرینات کششی انجام دادند، تو حالی که بوسیله گروه آزمایشی حداقل ۳۰ مرتبه تو هفته تمرین حرکت دورانی ثابت در ساختمانی و حداقل ۳ مرتبه ورزش هفتگی داده شد.

دوچرخه های ورزشی گروه آزمایش به ورزش های انگیزشی مجهز شده بود تا این برنامه برای شرکت کنندگان سرگرم کننده تر و چالش برانگیزتر شود. بوسیله عنوان مثال، همکاری کنندگان در برابر گروهی از حرکت دورانی سواران رقابت می کردند که این بازی با جهیز ضربان بیرونی افراد هماهنگ وجود.

شرکت کنندگان با انگیزه ۳ مرتبه در هفته و به مدت ۶ ماه، ورزش حرکت دورانی سواری را انجام دادند.

نتایج این جستجو مدال داد بیماران از نظر قلبی و عروقی و حرکتی به نعوظ قابل توجهی بهتر شده بودند که این مورد از ویژگی های قابل توجه در این تحقیق بود. این نتایج تاثیری بیشتر از تاثیر چندین دوا درون درمانبیماری پارکینسون داشت.

دکتر نیکولین وان اظهار کرد: از اجرا مشق های ورزشی توسط افراد مبتلا به پارکینسون بیش خوشدل شدیم و این ورزش نفوذ کردن اضافی پهلو ناتوانی حرکتی آنها داشت. این مسابقه دوچرخه سواری تو ساختمانی ایفا می شود و بیماران به راحتی می توانند آن را عمل دهند.

پروفسور باس بلوم جستجوگر اصلی این تحقیق اظهار کرد: نتیجه این مطالعه بسیار مهم است و در آینده بر تاثیرگذاری چرخه سواری طولانی مدت بر کند شدن ترفیع بلای ناگهانی جستجو خواهد شد. این تحقیق الهام پاره دیگر تحقیقات در زمینه نفوذ کردن ورزش بر بهبود سایر بیماری ها خواهد حیات.

نتایج این استفهام در نشریه The Lancet Neurology منتشر شده است.