دلایل ابتلاء بوسیله یکی از شایع ترین مصیبت های مادرزادی قاعده و صورت

به گزارش ایسنا، دکتر علی عطری درباره برگزاری کنگره برش حقیقت و صدای زیر مردانه در تهران، گفت: این دنده با حضور اساتید و صاحب نظران برجسته از تو و خارج از کشور برگزار شد و جدیدترین دستاوردهای علمی داخل تک درمان این مصیبت مورد مباحثه و گفت وگو صبر گرفت.

مهتر دپارتمان جراحی پلاستیک دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: داخل این کنگره، جراحی اولیه شکاف منبع و انتظار و موضوع جراحی ثانویه مورد بحث راحتی گرفت. نیز نمونه هایی از بیماران که در این زمینه دشوار داشتند درون معیار ابتدایی و ثانویه بوسیله رخساره زنده توسط استاد برجسته ای که از انگلیس موجب شرکت تو این دنده حضور یافته بود، جراحی شدند.

وی ادامه رحم: جراحی نخستین بخاطر مواردی است که بیماری به قیافه مادرزادی توقیف شکاف لب و کام شده و در جراحی ثانویه بخاطر بزرگسالانی بوده که قبلاً جراحی بدوی داخل آنها عارض محزون ولی به دلیل مشکلات باید اصلاحاتی برای بیماری آنها ایفا گیرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشعار این که شکاف نسب و هوی  می تواند سبب اختلال در تکلم و نطق به برهان نارسایی خواهش شود، گفت: این مسئله نیز در دنده مورد مناظره صبر پژمان و جراحی زنده هفت بیمار در سالن بخاطر حضار نمایش داده شد؛ رویه های نوین درون این زمینه که تو گیتی نمایش می شود همچنین مورد بحث قرار گرفت.

بنابر اطلاع دادن روابط عمومی برگزاری دنده شکاف لب و کام، عطری با رمز به اینکه شکاف عین و کام از شایع ترین بیماری های مادرزادی تو ناحیه طریق و صورت به احصائیه می رود، افزود: از هر ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تولد زنده یکی مشغول به بریدن لب و مقصود می شود که شروع آن تو دختران و پسران تفاوت چندانی ندارد؛ ولی برش ریشه در پسران شایع تر از شکاف کام است.

وی خاطرنشان کرد: جهت دقیق شکاف لب و کام هرچند محسوس نشده، ولی فداکار از مطالعه ها نشان دهنده سابقه ارثی این مصیبت است. همچنین ابتلا به برخی از بیماری ها داخل مادران باردار، مصرف فدایی از داروها لمحه بارداری، کاربرد سیگار و الکل در زنان باردار و عفونت درون حاملگی می تواند علت ابراز برش لب و شوق داخل بار شود.