چطور از سرطان پستان پیشگیری کنیم؟ | تغییرات پستان هنگام ابتلا بوسیله سرطان را بشناسید

درون این ماه کارزاری بین المللی در کشورهای گوناگون جهان برای افزایش آگاهی دربارهسرطان پستان که دومین سرطان شایع تو میان نسوان است، به خشکی امدن پا می شود.

با اینکه برخی از عوامل خطرساز برای سرطان پستان مانندن سن و ژنتیک زیبنده اجتناب نیستند اما اقداماتی بود دارند که با انجام آنها می توان از گمان ابتلا بوسیله سرطان پستان پیشگیری کرد.

از جمله روش های پیشگیری از سرطان پستان داشتن وزن سالم، بازی مرتب و مباحثه درباره خطرات احتمالی پایدار های پیشگیری از بارداری یا هورمون درمانی جایگزین با دکترتان است.

شیر دادن از پستان بوسیله کودکان بی آرامی می تواند مخاطره سرطان پستان را در آینده تو مادران کاهش دهد.

پرهیز از مصرف الکل اندوه می تواند در پیشگیری از عطارد پستان نقش داشته باشد، چرا نشان داده شده است خطر دچار شدن به این عطارد با مصرف مشروبات الکلی فراز می جوی.

همچنین باید در نظر داشته باشید که عواملی قرین افزودن سن، داشتن پستان های متراکم، داشتن برخی ار جهش های ژنتیکی، درمان های قبلی با پرتودرمانی و داشتن سابقه خانوادگی سرطان پستان گمان دچار شدن به این سرطان را اضافه می دهد. علائم سرطان پستان را بشناسید

اغلب زنان می دانند که در صورت کشف توده ای متاخر در لیف پستان در حین وارسی شخصی باید به حکیم رجوع کنند، ولی باید بدانید که علائم دیگری هم در هنگام بررسی پستان امکان پذیر است احتمال بروز سرطان را مطرح کند، از یکسره ورم یا قرمزی پستان، تحول شکل پستان، ترشحات از نوک پستان (به سوا شیر)، درد در پستان یا روی آن بذر تخم شدن خواه فرورفتگی پوست پستان.

توجه داشته باشید که هیچکدام از این علائم به طور جدی بوسیله معنای دچار شدن به سرطان پستان نیستند، ولی باید با مراجعه به پزشک در این مورد تامین شوید. غربالگری منظم بخاطر سرطان پستان

برخی از زنان پس از بروز علائمی که گفته شود، وارد دچار شدنشان به سرطان پستان می شوند، اما این سرطان در بسیاری از موارد هیچ مدال قابل مشاهده ای ندارد. برای همین مهم است که غربالگری عطارد پستان با استفاده از ارتکاب ماموگرافی های منظم انجام شود. وصیت های پیش از ماموگرافی

 سن مقدمه انجام ماموگرافی بسته به سفارش قسمت قسمت کردن های تخصصی متفاوت از ۴۰ تا ۵۰ سال است.

با اینکه توصیه واحدی درباره سن شروع ایفا ماموگرافی بود ندارد، بررسی ها نشان داده اند که احتمال مرگ ناشی از عطارد پستان در زنانی که در فاصله ۵۰ تا ۶۹ سال با ماموگرافی غربالگری می شوند، کاهش می یابد. ژن های مستعدکننده سرطان پستان

چنانچه سابقه خانوادگی دچار شدن به سرطان پستان دارید خواه مطالعه ژنتیکی شما نشان داده است که دارایژن های  BRCA۱ و BRCA۲ هستید، باید با دکترتان درباره وضع های دیگر کاهش خطر سرطان پستان صحبت کنید، از جمله درون مواردی ممکن است لازم باشد به رخساره پیشگیرانه پستان ها را با جراحی برداشت. هنرمند آمریکایی از ترس سرطان زیر الماس جراحی رفت