نسوان باردار ماهی متحیر مصرف نکنند | جیوه بالا بخاطر جنین خطرناک است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا رضا امانی در این باره گفت: «با توجه بوسیله شلوغی یافتن جیوه در برخی ماهی ها از جمله شوریده، کوسه و اره ماهی به نسوان باردار وعظ می شود که از مصرف این قبیل ماهی ها به ویژه داخل سه ماه ابتدا ابستنی پرهیز کنند.»

عضو هیات علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: «کاربرد مواد غذایی با میزان جیوه بیشتر از پیمانه استاندارد درون نسوان باردار بخاطر رشد جنین، خطرناک است.»

دکتر امانی  با اشاره به اینکه معیار تجمع یافتن جیوه داخل فداکار ماهی ها به اختصاص از نوع شکارچی مشابه کوسه و اره ماهی، بالاست، با استناد به تحقیقات انجام شده گفت داخل بین ماهی های دریاهای ایران میزان تجمع این ماده زهردار داخل ماهی شوریده بیشتر و والاتر از مقیاس مدل سازمان جهانی بهداشت است.

بوسیله گفته وی، مسائلی متشابه آلودگی های صنعتی و زیست محیطی در اوج رفتن تجمیع عناصر سنگین شبیه جیوه در آبزیان خاصیت دارد. ماهی با طعم جیوه، غذای ساحل نشینان جنوب چطور ماهی های کم قیمت را برای دور ماندن از جیوه گزینش کنیم؟ مزایای اسقاء کردن ماهی در بارداری امکان پذیر است بیشتر از خطر جیوه باشد ماهی ها و امگا ۳

این استاد دانشگاه در منبع حال بر اهمیت غذایی ماهی تاکید کرد و گفت: «ماهی، ریشه پروتئین، ویتامین وامگا ۳ است که استفاده آن ۲ بار درون هر هفته و هر وهله ۱۲۰ تا ۱۳۰ گرم توصیه می شود.»

امانی با اعتراف اینکه ماهی های آب های آزاد، سردابی و پر چرب از جمله قزل آلا، ساردین، شاه ماهی و سالمون دارای اسید چرب امگا ۳ بیشتری هستند، گفت: «بیشتر ماهی هایی که به اسم سالمون در کشورمان عرضه می شود، پا بر جا نیستند و مثل آن هستند.»

رییس مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره استاندارد اسید چرب تو ماهی های پرورشی تشریح رحم: «این موضوع منوط  به جنس تغذیه ماهی است  و با توجه به اینکه داخل تغذیه ماهی های پرورشی بیشتر از منابع گیاهی استفاده می شود میزان امگا ۳ در آنها ناچیز است.»

امانی با بیان اینکه مدل اسید چرب امگا ۳ در کفشک، سنگ سر و حلوا سیاه از ماهی های مردمان خلیج فارس بیشتر است، افزود: «اسید چرب امگا ۳ در کاهش حمله های قلبی، پایین آوردن فشار خون، کاهش کار بزرگ افسردگی و کاستن از شدت متجاوز فعالی کودکان و گشایش غلبه حافظه و روزی هوشی تاثیر بسزایی دارد.»

این استاد دانشگاه بهترین روش طبخ ماهی را کباب کردن، بخار پز و گریل کردن آن خواند و تاکید کرد: «سرخ کردن ماهی بوسیله دلیل اکسید شدن اسید چرب امگا ۳ آن توصیه نمی شود.» آشنایی با روش پخت ۱۳ جنس ماهی